Ceza Hukuku

Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu, her türlü ceza davası konusunda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde müşteki vekili veya sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Ceza hukuku bakımından temel kavramların iyi bir şekilde anlaşılması, bilinmesi gerekmektedir. Zira ceza kanunlarının bilinmemesinin mazeret sayılmayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir suçun oluşması için oluşması gereken hususlar, fiiller ile amacın etkili bir biçimde ortaya koyulması ile kişi hak etmediği yaptırımlardan kurtulabilecek ya da karşılaştığı mağduriyete neden olan kişi ya da kişilere bir yaptırım uygulanmasını sağlayabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Bu nedenle söz konusu hususları ihlal edenlerin ıslahı önem arz etmektedir. Fakat ceza hukukunun uygulanmasında genel geçer bir takım ilkeler söz konusudur. Bunlardan ilki suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu ilkeye Türk Ceza Kanunu’nda şöyle düzenlenmiştir: “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.”

Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu, ceza hukuku alanında uzman avukatları ile aşağıda belirtilen alanlarda üzere danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermektedir:

  • Kolluk veya Savcılık İfadeleri Esnasında Hazır Bulunmak
  • Savcılıkların Takipsizlik Kararlarına İtiraz Etmek
  • Ağır Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafi ve Müşteki Vekilliği
  • Ceza Hukuku Alanına Giren Durumlar
  • Temyiz Dilekçesi Hazırlamak ve Temyiz Başvurusu Yapmak
  • Sulh Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafi ve Müşteki Vekilliği
  • Tutuklama veya Yakalama Kararlarına İtiraz
  • Asliye Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafi ve Müşteki Vekilliği
  • Şikayet Dilekçesi ve Ekleriyle Birlikte Şikâyet Dosyası Hazırlamak
Ceza Hukuku