Fikri Sinai ve Mülkiyet Hukuku

Müvekkil şirketlerine veya bunlara bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayan büromuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil etmekte ve hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri almak suretiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaları açmaktadır.

Misyonumuz, bu alandaki müvekkillerimizin istedikleri sonuçlara ulaşmalarını teminen en yüksek ve etkin kalitede hukuk danışmanlığı hizmetini müvekkillerimizin beklentilerine en iyi yanıt verecek şekilde sunmaktır.

Avukatlarımız, fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, kayıtlı marka ve patent devrine ilişkin anlaşmalar, teknik yardım anlaşmaları, teknoloji transferi anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları, ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanmasında kapsamlı ve hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Fikri Sinai ve Mülkiyet Hukuku