Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu olarak, Gayrimenkul Hukuku alanında mevzuata uyum, düzenli danışmanlık ve uyuşmazlık hizmetleri konularında alışveriş merkezleri, gayrimenkul geliştiriciler, gayrimenkul yatırımcıları, inşaat şirketleri ve finansörlerden oluşan müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktayız.

Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gayrimenkul geliştirme projeleri,
 • Tescil işlemleri,
 • AVM, rezidans, turizm ve otel proje danışmanlıkları,
 • Kurumsal işletim sistemi uygulamaları,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • İmar durumu ve yapılaşma,
 • Ortak girişimler,
 • İnşaat sözleşmeleri, ihaleler, resmi satın almalar,
 • Yenileme inşaatları,
 • Kentsel dönüşüm,
 • Mülkün yeniden dizaynı,
 • Her türden atık ürün, mülkün taşınması,
 • Emlak vergi hesaplamaları,
 • İpotek, ev sahibi/kiracı ilişkileri,
 • Yabancıların gayrimenkul edinimi.
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Özellikle son yıllarda ülkemizin lokomotifi olarak nitelendirebileceğimiz inşaat sektöründe arz talep dengesinden bağımsız olarak inşa edilen betonarme yapılar artmakta ve bu sayı günden güne çoğalmaktadır.

Sektördeki bu hızlı artış beraberinde farklı ve içinden çıkılması imkânsızmış gibi görünen sorunları ortaya çıkarmaktadır. İşte bu süreç içerisinde Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu olarak gerek gerçek kişilere, daire sahiplerine, apartman ve site yönetimlerine gerekse tüzel kişilere, müteahhit firmalarına inşaat yapımının başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar hizmet verilmektedir.

İnşaat hukuku alanında vermiş olduğumuz bu hizmetler;

 • İnşaatın hukuki ve teknik şartnamesinin hazırlanması,
 • Anlaşma şartları ışığında sözleşme öncesi ön protokollerin hazırlanması,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat Karşılığı İnşaat yapımı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat süresince gerekli olan tüm taşeron sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kat karşılığı inşaat yapımı ile alakalı alt sözleşmelerin hazırlanması
 • Daire değişim veya takas sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Geçici kabul ve kesin kabul sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yapı Kullanım İzin belgesi ( İskân ) alım sürecinin takip edilmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı sözleşmenin ileriye ve geriye dönük olarak fesh edilmesi davaları
 • Fesih edilen inşaat sözleşmelerinin ayakta olduğunun tespiti,
 • Bitirilmeyen, eksik kalan inşaatların bitirilmesi davalarının açılması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hukuka aykırı maddelerinin iptali davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı alacak ve nama ifa davaları