İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu, Türkiye’de İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tamamen uzman avukatlardan oluşan özel bir ekibe sahip önde gelen hukuk firmalarından biridir. Ekip; insan kaynakları profesyonelleri, kurumun kendi avukatları ve üst düzey yöneticileriyle işbirliği yaparak müvekkilin işgücü hedeflerini karşılayacak çözüm odaklı hukuki tavsiyelerde bulunmaktadır.

Bucak & Kahraman, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ekinde yer alan deneyimli ve uzman avukatlarıyla müvekkil şirketlerini iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda, toplu çıkış süreçlerinin yürütülmesinde, sendikal görüşmelerde temsil etmektedir.

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sona erdirilmesi, toplu sözleşmeler sürecinde hukuki destek verilmesi, üst düzey yöneticilere yönelik anlaşmalı fesih süreçlerinin yönetilmesi, yasal değişiklikler ışığında gerekli güncelleme ve bilgilendirmenin yapılması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerinin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm hukuki konularda çözüm odaklı çalışmakta; ayrıca İnsan Kaynakları, Finans ve Yöneticileri için iş hukuk eğitimi verip alt yapı tesis ederek düzenli periyotlarla kurum içi hukuk denetimleri yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ekibi; ayrıca birleşme ve devralma, varlık ve iş devir işlemlerinin istihdamla ilgili yönlerinde de önemli ölçüde tecrübe sahibidir.

Bucak & Kahraman’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sağladığı hukuki hizmetlerinden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu Düzenlemelerine Göre Her Şirket Özelinde İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirme (Haklı veya Geçerli Fesih, İstifa, Anlaşma, İkale Sözleşmesi, Normal ve Erken Emeklilik, Evlenme/Askerlik Nedenli Fesih gibi)
 • İşverenin Menfaatlerinin Korunması
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Gizlilik Bilginin ve Ticari Sırların Korunması
 • Cezai Şart Düzenlemeleri
 • Şirketin İç Yönerge ve Politikalarının Hazırlanması
 • Çalışanların Kişisel ve Özel Niteliklim Kişisel Verilerinin Korunması
 • Karmaşık Yeniden Yapılandırma
 • Toplu İşten Çıkarma Projesinin Planlaması
 • Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer İzin Uygulamalarının Düzenlenmesi
 • İşyeri Devri ve İş Sözleşmelerinin Devri
 • Hukuka Uygunluk Denetimi
 • Çeşitlilik, Ayrımcılık ve Etik
 • Ülkelerarası Birleşme & Devralmalar, Ayrılma ve İş Devir Projeleri
 • Alt Yüklenici ve Geçici İstihdam İlişkileri
 • Olay Bildirme
 • İş Sağlığı ve Emniyeti
 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
 • Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
 • Çalışan Hisse Opsiyonları
 • İkramiye, Prim Ödemeleri ve Diğer Sosyal Haklar
 • İş Davalarının Takip Edilmesi

.