Spor Hukuku

Bucak & Kahraman Avukatlık Bürosu olarak, spor hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sporcuların, şirketlerin, kulüplerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin birbiriyle sportif eylem ve etkinliklere ilişkin ilişkileri iş hukuku ve rekabet hukuku gibi hukuk dallarıyla koordineli bir şekilde kendine özgü bir hukuk dalı olan spor hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

Bu kapsamda spor hukukuna ilişkin genel itibariyle, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü, spor ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri, spor organizasyonları yönetimi ve bu organizasyonda yer alan personellere ilişkin uyuşmazlıklar, sporcular ve kulüplerin CAS, FIFA karar mercileri, UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili, Sponsorluk Sözleşmeleri, Sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmeleri ve benzeri sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve neticelendirilmesi, Spor Kulüplerinin ana sözleşmelerinin hazırlanması, turnuvalarda hukuksal destek, sporcuların ve kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi, sporcuların yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması, sporculara ve kulüplere yönelik haksız fiiller ve haksız rekabet kapsamında doğacak tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alanında yetkin ekimiz tarafından hizmet verilmektedir

Spor Hukuku